Dziedziczenie ustawowe – do kogo należy spadek?

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce wtedy, gdy zmarła osoba nie pozostawiła po sobie testamentu. W takiej sytuacji o tym, kto otrzyma pozostawiony majątek decydują przepisy prawa. Warto dowiedzieć się, jak kształtują się podstawowe zasady dziedziczenia.

Kto dziedziczy spadek?

Do tego, aby ustalić kto ma prawo do pozostawionego spadku konieczne jest ustalenie grup osób do tego upoważnionych. Pierwszą grupę stanowią dzieci oraz współmałżonek osoby zmarłej. Dziedziczą one majątek w równych częściach, a część przypadająca na współmałżonka nie może być niższa niż 1/4 całości. Z kolei jeśli któreś z dzieci zmarło przedwcześnie to prawo do spadku należy się wnukom. W sytuacji, gdy zmarły nie miał dzieci współmałżonek musi podzielić się pozostawionym majątkiem z rodzicami, a jeśli oni nie żyją to także z rodzeństwem oraz jego potomkami. W niektórych przypadkach, gdy inne najbliższe osoby już nie żyją prawo do dziedziczenia przechodzi na wnuki. W ostateczności spadkobiercą może zostać gmina, w której zmarły mieszkał przed śmiercią. W rozstrzygnięciu spraw spadkowych pomóc może doświadczony adwokat specjalizujący się w prowadzeniu tego typu spraw. Można znaleźć go pod adresem https://www.dudkowiak.pl/specjalizacje/prawo-spadkowe.html.

Autor postu: Multi Wiedza

Multi-Wiedza to portal, który skupia w jednym miejscu najciekawsze i najważniejsze dla Ciebie informacje związane z życiem i codziennymi sprawami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *