Wypadek na roli – kiedy można liczyć na odszkodowanie?

Choć w nowoczesnych czasach dominuje przemysł, wciąż ogromną rolę w gospodarce odgrywa rolnictwo. To dzięki pracy wielu rolników każdy jest w stanie zakupić w sklepie świeże owoce, warzywa, nabiał i całą masę innych produktów. Na wsiach funkcjonują zarówno małe, jak i duże gospodarstwa rolne, w których pracują nie tylko ich właściciele, ale całe rodziny, a czasem nawet specjalnie zatrudnione osoby. Dbanie o pola uprawne z całą pewnością nie należy do najłatwiejszych zadań, nawet w grupie. Ponadto wiąże się z niebezpieczeństwem wystąpienia wypadków, głównie z udziałem maszyn rolniczych. W razie doznania jakiejkolwiek krzywdy podczas prac na roli można starać się o odszkodowanie. Kiedy i komu się ono należy?

Kiedy odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej może zostać przyznane?

Odszkodowanie za wypadek na roli przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, jego domownikom, a także pomocnikom, którzy brali udział we wszelkich czynnościach polowych. Warunkiem jego przyznania jest doznanie przez daną osobę stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W razie śmierci świadczenie jest wypłacane członkom rodziny zmarłego. Co ważne, ubezpieczenie z reguły jest jednorazowe. W sytuacji, gdy pieniądze nie zostaną wypłacone, poszkodowani mogą walczyć o ich odzyskanie. W procesie tym mogą pomóc podmioty takie jak https://departamentodszkodowan.pl/uslugi/szkody-osobowe-uszkodzenia-ciala/wypadki-w-gospodarstwach-rolnych-wypadki-na-wsi/, które profesjonalnie zajmują się odzyskiwaniem wszelkich odszkodowań.

Autor postu: Multi Wiedza

Multi-Wiedza to portal, który skupia w jednym miejscu najciekawsze i najważniejsze dla Ciebie informacje związane z życiem i codziennymi sprawami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *