Pomiary powierzchni lokali – komu to zlecić?

W trakcie trwania budowy oraz po jej zakończeniu, gdy obiekt zostaje oddany do użytkowania, ale również w obiektach wieloletnich wykonuje się pomiary przemieszczeń, odkształceń czy osiadania wskazujących na stan techniczny budynku. Doświadczony i wykwalifikowany zespół, analizując wyniki tych pomiarów, może odpowiednio wcześnie znaleźć niepokojące zmiany i zaproponować odpowiednie działanie. Niemniej, całe obiekty lub ich elementy podlegają przemieszczeniom lub odkształceniom wynikających z działania czynników stałych lub zmiennych (obciążenia), a także wpływu elementów zewnętrznych: wiatry, zmienne warunki gruntowe i wodne czy drgania podłoża.

Profesjonalny pomiar

Aby dokonać rzetelnych i dokładnych pomiarów tych parametrów, niezbędna jest nie tylko profesjonalna wiedza w zakresie przemieszczeń, ale również odpowiednie narzędzia pracy. Kto zatem odpowiada za pomiar tychże parametrów technicznych? Może ich dokonać wykwalifikowany geodeta pracujący samodzielnie, jak i w biurze, ponieważ omawiane zmiany mają miejsce na przestrzeni kilku miesięcy, a nawet lat, profesjonalne pomiary powinny być wykonywane regularnie w określonych odstępach czasowych, aby wynik był rzetelny i pozwalał na trafną ocenę sytuacji.

Autor postu: Multi Wiedza

Multi-Wiedza to portal, który skupia w jednym miejscu najciekawsze i najważniejsze dla Ciebie informacje związane z życiem i codziennymi sprawami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *