Przeszkody utrudniające uzyskanie rozwodu

Nie każdy rozwód może odbyć się bezproblemowo oraz zakończyć się po kilku rozprawach. W niektórych przypadkach sprawy rozwodowe ciągną się nawet latami, gdyż istnieją wyraźne przesłanki do tego, aby sąd nie udzielił rozwodu. Bardzo często wynikać to może z trwające i między małżonkami więzi emocjonalnej, fizycznej, lub gospodarczej. Dlatego też pomoc jaką udzielić może adwokat rozwody Warszawa będzie idealnym miastem w którym z pewnością otrzymamy fachową usługę. Profesjonalny adwokat będzie w stanie udowodnić przed sądem, że między małżonkami nastąpił trwały rozpad pożycia małżeńskiego.

Rozwody trwające latami

Jeżeli małżonkom uda się udowodnić, że w ich życiu rzeczywiście doszło do trwałego i nieodwracalnego rozpadu pożycia małżeńskiego, wówczas rozwód powinien zakończyć się w niedługim okresie. Jednakże sprawy znacznie mogą komplikować roszczenia małżonków w zakresie podziału majątku. Małżonkowie bardzo często nie chcą samodzielnie porozumieć się w sprawie w kwestii majątkowych, często też nie zgadzają się z wyrokami sądu. To zaś prowadzi do przedłużających się spraw rozwodowych. Rozwód może być także utrudniony, kiedy na małżeństwie ciąży konieczność opieki nad ich niepełnoletnimi dziećmi. Sytuacja jest szczególnie trudna, kiedy dziecko jest niepełnosprawne lub wymaga specjalistycznej opieki oraz leczenia.

Autor postu: Multi Wiedza

Multi-Wiedza to portal, który skupia w jednym miejscu najciekawsze i najważniejsze dla Ciebie informacje związane z życiem i codziennymi sprawami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *