Co obejmują sprawy karne?

Jeśli z jakiegokolwiek powodu dostaniemy wezwanie na policję albo prokuraturę ze wskazaniem, że mamy obowiązek stawić się na przesłuchanie w charakterze osoby podejrzanej o popełnienie czynu niezgodnego z prawem, wówczas zapewne będziemy musieli uczestniczyć w czynnościach zwanych sprawą karną. Każde tego typu postępowanie przebiega podobnie, dlatego warto wskazać i pokrótce scharakteryzować główne etapy owego schematu, ponieważ rządzą się one określonymi prawami.

Krótkie omówienie każdego z etapów

Pierwszym ogniwem sprawy karnej, bez względu na jej charakter, jest tzw. postępowanie przygotowawcze. Jest ono przeważnie prowadzone albo przez policję, albo przez prokuraturę. Opiera się na gromadzeniu materiału dowodowego oraz utrwalaniu go w takiej formie, aby był możliwy do wykorzystania w trakcie procesu. Przykładem takiego pojedynczego materiału może być notatka policyjna z nieformalnej rozmowy ze świadkami danego wydarzenia, a także protokół z ich przesłuchania (sporządzony we właściwej formie i poprzedzony pouczeniem).

Na tym etapie adwokat spraw karnych w Krakowie ma jeszcze ograniczony dostęp do akt, więc jego klient nie ma pojęcia, jakie konkretnie dowody świadczące o jego winie są w posiadaniu organów ścigania. Dopiero na początku kolejnego etapu, czyli postępowania sądowego, prawnik oskarżonego otrzymuje pełen dostęp do wszystkich materiałów.

Samo postępowanie rozpoczyna się tym, że sąd dokładnie zapoznaje się z dowodami zgromadzonymi w sprawie, a następnie przed jego obliczem ponownie przesłuchiwani są wszyscy świadkowie. Dopiero na samym końcu sędzia wydaje wyrok skazujący lub uniewinniający. O wielu rodzajach spraw karnych można przeczytać na https://www.adwokat-lisicki.pl/.

Autor postu: Multi Wiedza

Multi-Wiedza to portal, który skupia w jednym miejscu najciekawsze i najważniejsze dla Ciebie informacje związane z życiem i codziennymi sprawami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

siedemnaście − 5 =