Naprawa i przeglądy wózków widłowych – jak ona wygląda od strony formalnej

Regularne i rzetelne wykonywanie wszystkich przeglądów wózków widłowych gwarantuje ich bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Osoba, która posiada takie urządzenia jest zobowiązana przepisami prawa do regularnych serwisów sprzętu, aby nie narazić zdrowia lub życia pracowników przedsiębiorstwa. Odpowiedzialny za wykonywanie przeglądów jest konserwator. Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego przeglądy konserwacyjne powinny mieć miejsce co 30 dni w przypadku pojazdów z pełnym dozorem technicznym oraz co 60 dni – dla pojazdów z ograniczonym dozorem technicznym. Istnieją pewne wyjątki od tych przepisów. Zmiana terminu wykonania przeglądu może nastąpić na skutek wykrycia poważnej awarii urządzenia. W tej sytuacji należy oddać wózek do serwisu i naprawić uszkodzoną część lub inną usterkę, a następnie wpisać tę informację w dzienniku konserwacji wózka. Warto również wykonać doraźne badanie eksploatacyjne, które pozwala potwierdzić usunięcie wszelkich nieprawidłowości.

Wszystko co musisz wiedzieć

W ramach przeglądu, szczególnie wózków używanych, które wystawione są do sprzedaży można wykonać resurs wózków widłowych, który w rzeczywistości jest okresem zdolności użytkowej pojazdu. Można go rozumieć zatem, jako przewidywany i wyliczony w odniesieniu do danych oraz wiedzy na temat dotychczasowego sposobu eksploatacji, okres pełnego użytkowania, w którym wózek jezdniowy nadaje się do bezpiecznej eksploatacji i nie powinien ulec żadnej awarii.

Autor postu: Multi Wiedza

Multi-Wiedza to portal, który skupia w jednym miejscu najciekawsze i najważniejsze dla Ciebie informacje związane z życiem i codziennymi sprawami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *