Otwarcie działalności – jakie formalności należy spełnić, aby móc prowadzić biznes legalnie?

Aby założyć własną działalność gospodarczą, należy spełnić określone warunki prawno- formalne. Dla wielu przedsiębiorców nawet najprostsze sprawy wydają się jednak bardzo trudne, dlatego od początku szukają wsparcia biura rachunkowego, którego ofertę znajdziemy chociażby na stronie internetowej http://www.hdl.szczecin.pl/. Od czego jednak zacząć legalny biznes?

Wpis do CEIDG

W pierwszej kolejności należy określić charakter działalności oraz jej główny zakres funkcjonowania. Następnie można złożyć wniosek o wpis do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Obecnie można tego dokonać drogą elektroniczną lub tradycyjną, składając odpowiednie dokumenty w urzędzie gminy. Jakie informacje należy zawrzeć we wniosku? Przede wszystkim należy tam wskazać adres firmy oraz pozostałe dane kontaktowe (adres mailowy, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego), NIP, PESEL, kod działalności, typ opodatkowania, datę rozpoczęcia działalności oraz numer rachunku bankowego. Dużym ułatwieniem dla wszystkich potencjalnych przedsiębiorców jest informacja, że złożenie stacjonarne wniosku o rejestrację działalności gospodarczej powoduje, że jest on automatycznie przesyłany do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Złożenie powyższego wniosku pozwala na legalne rozpoczęcie pracy. Warto jednak pamiętać, że jedną z najistotniejszych informacji w ramach omawianego rodzaju pisma jest wybór właściwej formy opodatkowania. Początkujący przedsiębiorca wybiera spośród czterech jego form.

Autor postu: Multi Wiedza

Multi-Wiedza to portal, który skupia w jednym miejscu najciekawsze i najważniejsze dla Ciebie informacje związane z życiem i codziennymi sprawami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *