Z czego składa się bezodpływowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to optymalna alternatywa dla miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wspomniane rozwiązanie jest stosowane w przypadku nieruchomości, które nie mogą być podłączone do kanalizacji miejskiej. Na czym polega działanie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Ekologicznie, bezpiecznie, bezproblemowo

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to urządzenie składające się z komór, w których woda ściekowa poddawana jest procesom rozkładu i oczyszczania. Pierwszy element określany jest mianem osadnika, w nim bowiem zatrzymywane są większe zanieczyszczenia oraz związki nieorganiczne. Kolejnym działaniem jest utlenianie związków nieorganicznych oraz sedymentacja, czyli opadanie cięższego osadu na dno zbiornika. Ważną kwestią jest odpowiednie napowietrzenie komory – zapewnia to optymalne warunki rozwoju mikroorganizmów, dzięki czemu proces rozkładu zanieczyszczeń przebiega z odpowiednią intensywnością. Bardzo ważne jest regularne czyszczenie poszczególnych zbiorników, a także określenie pierwiastków i związków chemicznych poddawanych oczyszczaniu. Przydatnym rozwiązaniem okazuje się w tym przypadku atomowa spektrometria absorpcyjna. Metoda ta polega na wprowadzeniu próbki cieczy do aparatu za pomocą atomizera, pomiarze absorbancji i obliczeniu właściwego stężenia poszczególnych pierwiastków.

Autor postu: Multi Wiedza

Multi-Wiedza to portal, który skupia w jednym miejscu najciekawsze i najważniejsze dla Ciebie informacje związane z życiem i codziennymi sprawami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *