Przy jakich schorzeniach potrzebne jest użycie respiratora?

Respirator, nazywany inaczej sztucznym płucem, jest urządzeniem medycznym stosowanym zarówno w warunkach szpitalnych, jak i domowych. Używa się go u pacjentów, którzy nie są w stanie oddychać samodzielnie oraz u osób, w przypadku których proces oddychania jest zaburzony. Ułatwia on lub wręcz umożliwia oddychanie poprzez zastosowanie sztucznej wentylacji.

Sytuacje, które kwalifikują pacjenta do użycia respiratora

Istnieje bardzo wiele chorób, które mogą się wiązać z koniecznością użycia respiratora i wspomagania mięśni niezbędnych do oddychania. Do najczęściej występujących należą schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, układu nerwowo-mięśniowego, urazy rdzenia kręgowego, a także przewlekła obturacyjna choroba płuc i włóknienie płuc. Tego typu pomocy potrzebują również osoby niewydolne krążeniowo, na przykład na skutek wypadku, zawału serca czy udaru. Urządzenie jest też stosowane u pacjentów, którzy oczekują na przeszczep płuc lub serca.

Kiedy respirator jest potrzebny w warunkach domowych?

Nie wszyscy pacjenci, którym niezbędny jest respirator, muszą być hospitalizowani. Na rynku znajdują się respiratory lekkie, o niewielkich rozmiarach i w pełni bezpieczne, które z powodzeniem mogą być stosowane w warunkach domowych. Można je zamówić np. na  http://oddychasz.pl/Respiratory-c16. Najczęściej używa się ich przy takich schorzeniach, jak rdzeniowy zanik mięśni, stwardnienie zanikowe boczne, sarkoidoza, zwłóknienie płuc, mukowiscydoza, dystrofie mięśniowe, miopatie, pylica, a także bezdech senny i zespół hipowentylacji otyłych. Użycie respiratora w domu pozwala pacjentom na terapię wśród bliskich, w komfortowych warunkach. Jednocześnie ułatwia pracę układu oddechowego i powoduje poprawę parametrów wentylacyjnych.

Autor postu: Multi Wiedza

Multi-Wiedza to portal, który skupia w jednym miejscu najciekawsze i najważniejsze dla Ciebie informacje związane z życiem i codziennymi sprawami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

dziesięć − 10 =