Zawody wymagające badań psychologicznych

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że przedstawiciele niektórych zawodów muszą regularnie poddawać się badaniom psychologicznym. Mają one na celu przede wszystkim zweryfikować poziom ich sprawności intelektualnej. Oprócz tego znacznie pomagają w przeprowadzeniu uczciwej oceny osobowości oraz zachowania w sytuacjach uznawanych za stresowe. Profesjonalne badania psychologiczne wykonuje m.in. ta konkretna pracownia zlokalizowana w Opolu: http://diagnozis.opole.pl.

Kierowcy i operatorzy maszyn to główna grupa

Badaniom psychologicznym muszą koniecznie poddawać się osoby kierujące rozmaitymi pojazdami. Wynika to z faktu, że kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ich samych i ludzi postronnych ma optymalne panowanie nad nerwami, a także brak nadmiernej agresywności oraz chaotyczności. Do tej grupy zaliczamy egzaminatorów i instruktorów jazdy, handlowców, dostawców zatrudnionych w firmach spedycyjnych i transportowych, kierowców pojazdów kategorii C, D i E, kierowców specjalizujących się w przewozie rzeczy wartościowych (zwłaszcza pieniędzy), rajdowców i taksówkarzy. Poza tym omawiane badania są niezbędne w przypadku operatorów wózków widłowych (elektrycznych, gazowych itp.) i operatorów maszyn budowlanych (koparek, żurawi, suwnic). W wykazie prac wymagających weryfikacji sprawności psychofizycznej znajduje się również m.in.: akrobata cyrkowy, kaskader, elektryk wykonujący obowiązki przy liniach napięcia, saper, zbrojarz, budowniczy mostów, pilot samolotowy i morski oraz skoczek spadochronowy.

Krótka charakterystyka badań

Badania psychologiczne składają się zawsze z kilku etapów. Pierwszym z nich jest test pisemny sprawdzający zdolność do pracy pod presją, który należy rozwiązać w konkretnym czasie. Rozpoczyna się zadaniami o niskim stopniu trudności, a kończy tymi najbardziej skomplikowanymi. Druga część obejmuje natomiast tzw. testy aparaturowe, weryfikujące czas reakcji, poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej i refleks. Zwieńczeniem badań jest pogłębiona rozmowa ze specjalistą i wpisanie wyniku.

Autor postu: Multi Wiedza

Multi-Wiedza to portal, który skupia w jednym miejscu najciekawsze i najważniejsze dla Ciebie informacje związane z życiem i codziennymi sprawami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

dwadzieścia − dziewięć =